Vi ser efter ditt företags behov och önskemål
Läs mer
 

Det vi gör bäst

Eftersträvar du en hög servicenivå och god kvalitet, men tror att den kombinationen är omöjlig? Lägger du en stor del av din dyrbara tid på annat än själva kärnverksamheten? Vi erbjuder allt inom ekonomi och administration till små- och medelstora företag med en personlig framtoning. KONTAKTA OSS HÄR.

Suprimax Redovisningsbyrå AB

Läs mer

Det är ett väletablerat företag i Göteborg. Vi erbjuder en hög kompetens inom ekonomi och administration så att våra kunder istället kan fokusera på allt det roliga i deras verksamhet.

Vad erbjuder vi våra kunder?

Läs mer

AB Suprimax har auktoriserade redovisningskonsulter och företaget är medlem i FAR. Hos oss får ni en nära rådgivare och ett team som kan branschen. Vi har många års erfarenhet av såväl löne-, bokförings- och bokslutsarbete samt erfarenhet av redovisning och skatter.

Vi satsar på hög personlig service

Läs mer

Vi är företaget som satsar på hög personlig service och våra kunder är aldrig en i mängden. Vi ser ert företags unika behov och anpassar oss till er vardag. Med en hög kompetens och stor känsla för service så förstår vi de utmaningar och möjligheter ni möter i er verksamhet. Vi är erfarna, tillgängliga, tydliga, tillförlitliga och mycket mer. Det är så vi hjälper företag att nå framgång och det har fungerat framgångsrikt i 20 år!

Ett väl utbyggt kontaktnät

Läs mer

Det finns helt enkelt inget inom ekonomi som vårt företag inte klarar av, finns det ett mål kan vi hjälpa till att uppnå det. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät där bl.a. auktoriserade revisorer, jurister (advokater), försäkringsmäklare, bank, webbutveckling och webbdesign ingår.

Vi ger hjälp ekonomi och administration

Läs mer

Hög personlig service inom ekonomi och administration till små- och medelstora företag.

Vi är din partner och bollplank

Läs mer

Vårt mål är att fungera som din partner och bollplank. Vi ser efter ditt företags behov och önskemål. Du väljer själv om du vill att vi sköter hela eller del av bolagets ekonomi.

Medarbetare

Senida Saletovic

Auktoriserad
Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 41
E-post: senida@suprimax.se

Susanna Roth

Auktoriserad redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 51
E-post: susanna@suprimax.se

Mikaela Gabrielsson

Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 40
E-post: mikaela@suprimax.se

Karin Tinfou

Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 40
E-post: karin@suprimax.se

Eva Niklasson

Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 40
E-post: eva@suprimax.se

Linda Brundin

Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 40
E-post: linda@suprimax.se

Ida Hansson

Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 40
E-post: ida@suprimax.se

Hanen Zekri

Redovisningskonsult
Telefonnummer:
031-50 87 40
E-post: hanen@suprimax.se

Karriär

 

Just nu har vi inga lediga tjänster. Vi är dock alltid intresserade av att komma i kontakt med nya duktiga förmågor. Skicka gärna in en spontanansökan till senida@suprimax.se. Dina uppgifter kommer att sparas för framtida lediga tjänster. Stor del av våra jobb annonseras inte ut och då är det bra om vi har en påbörjad relation.

Är du student och söker praktik är du välkommen att mejla ditt CV och personliga brev till senida@suprimax.se.

Hos oss får du:

En mix av affärsmässiga utmaningar och gapskratt med sköna kollegor.

Möjlighet att påverka vardagen och den personliga utvecklingen.

Utvecklande arbete där alla är delaktiga.

Kontakta oss

Adress

Suprimax Redovisningsbyrå AB
Gustaf Dalénsgatan 30 vån 1
417 24 Göteborg

Kontakta

Telefonnummer: 031-50 87 40
E-post: info@suprimax.se

Öppettider

Måndag – Fredag: 09.00 – 16.00
Lunch: 12.00 – 13.00
Övriga mötestider enligt överenskommelse

GDPR: Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av AB Suprimax Redovisningsbyrå och eventuellt av dess nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.

 

GDPR: AB Suprimax Redovisningsbyrå behandling av personuppgifter med följande

 

AB Suprimax kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar AB Suprimax som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för AB Suprimax berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. AB Suprimax kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för AB Suprimax berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan AB Suprimax även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

AB Suprimax kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om seminarier och andra event som AB Suprimax anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för AB Suprimax berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Mottagare av informationen

AB Suprimax är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

AB Suprimax kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av AB Suprimax i syfte att kontrollera och upprätthålla AB Suprimax opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risker management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. AB Suprimax kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att AB Suprimax ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

AB Suprimax ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. AB Suprimax system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är AB Suprimax skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för AB Suprimax att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller AB Suprimax personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: 
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/.

Kontakt

För mer detaljerade frågor gällande vår datahantering, vänligen kontakta oss på info@suprimax.se.